Gynekologen utgis 4 ganger i året og er medlemsbladet til Norsk gynekologisk forening (NGF) med et opplag på ca. 1.300. NGF er en fagmedisinsk forening innen Den norske legeforening og jobber for å fremme utviklingen av faget, fødselshjelp og kvinnesykdommer.

GYNEKOLOGEN SKAL

  • Annonsere viktige faglige nyheter og fagmøter. 
  • Være et forum for debatt. 
  • Referere fra relevante begivenheter, nasjonalt og internasjonalt. 
  • Fortelle om medlemmers arbeid og engasjement.
  • Gi medlemmer et innblikk i NGF sitt arbeid. 
  • Ha en mer uformell stil enn et faglig tidsskrift med rom for å beskrive norske gynekologers hverdag og sosiale miljø.