Sommerutgaven er her!

Nyeste artikler

juni 2024

Gynekologen anbefaler litteratur med (varierende grad av) faglig relevans

Dette er en velskrevet og viktig bok som er relevant for alle i samfunnet som kan møte kvinner eller familier hvor kvinnelig omskjæring er et tema. Særlig fastleger, helsestasjonsleger og gynekologer…

juni 2024

Solveig Bjellmo - Leiar av Norsk gynekologisk foreining

På årsmøtet i Haugesund vart Solveig Bjellmo klappa inn som ny leiar av Norsk gynekologisk foreining, og det er på høg tid at medlemmane får bli betre kjent med denne dama.

juni 2024

Obstetrisk guidelinemøte, vårens vakreste eventyr 17. – 19. april

Her kommer en oppsummering av obstetrisk guidelinemøte!

juni 2024

Screening mot livmorhalskreft er nå blitt mer persontilpasset Innføring av utvidet HPV-genotyping i Livmorhalsprogrammet

Fra 1. juli 2023 tilbys alle kvinner mellom 25 og 69 år screening mot livmorhalskreft med HPV (humant papillomavirus)-testing hvert 5. år. Det finnes over 200 ulike HPV-typer (genotyper), hvorav 14 er…

juni 2024

Kikhostevaksine Gravide blir en målgruppe i barnevaksinasjonsprogrammet

Stortinget har vedtatt å innføre tilbud om kikhostevaksine til gravide for å beskytte spedbarn. Folkehelseinstituttet planlegger innføringen og gjennomfører viktige forbedringer av overvåking av vaksi…

juni 2024

Foreløpige erfaringer fra hjemmeinduksjonsstudien: Poliklinisk induksjon av lavrisikokvinner med oral misoprostol, en multisenter randomisert kontrollert studie.

Da vi ble spurt av redaktøren om å presentere studien vår i Gynekologen, måtte vi selvsagt gripe muligheten. Resultatene helt konkret må dere vente i spenning på litt lenger, men i mellomtiden kan vi…

juni 2024

Bekkenleddsmerter hos gravide og fødende

Bekkenleddsmerter er en betegnelse på smerter fra bekkenet (iliosakralleddene og/eller symfysen) som oppstår under svangerskap eller rett etter fødsel, og hvor annen årsak til smerter er ekskludert (I…

april 2024

Dunning-Kruger-effekten i selvforsøk

Jeg dro et år til London for å lære det ene, og kom tilbake med noe helt annet. Dere har sikkert vært borti noen som lider av Dunning-Kruger-effekten: jo mindre noen vet om et tema, desto større skrås…

desember 2023

SAINT-studien – Vil gjøre ­igangsatte fødsler tryggere

SAINT er den største behandlingsstudien som noensinne er utført på fødende kvinner i Norge. Forskningsgruppen håper å oppnå tryggere fødsler hos kvinner som får fødselen igangsatt, samt fremme et nasj…

Artikler fortsetter

desember 2023

Bergen Birth Study: Instrumentell vaginal forløsning i moderne obstetrikk – hva vet vi og hvor går veien videre?

I flere tiår har debatten om bruk av tang kontra vakuum blusset opp med ujevne mellomrom. Tangen var det første instrumentet som kunne redde mor og barn og har gått fra å være det mest brukte instrume…

desember 2023

Instrumentell vaginal forløsning i moderne obstetrikk – hva vet vi og hvor går veien videre?

I flere tiår har debatten om bruk av tang kontra vakuum blusset opp med ujevne mellomrom. Tangen var det første instrumentet som kunne redde mor og barn og har gått fra å være det mest brukte instrume…

november 2023

PRESHA – Preeklampsiprosjekt ledet av norsk LIS-lege får nasjonal oppmerksomhet i Tanzania

«PRESHA Project - PREventing Severe Hypertensive Adverse events in pregnancy and childbirth» er et prosjektet som har som formål å tidlig identifisere kvinner med risiko for å utvikle alvorlig svange…

november 2023

På innsiden av søsterskapet, Khost fødselssykehus. Et oppdrag for leger uten grenser

I flere land kan kun kvinner behandle kvinner, fikk jeg vite da jeg var medisinstudent. Denne innsikten la grunnlaget for valg av spesialisering. Det vil alltid være behov for obstetrikere og gynekolo…

juni 2023

Knut Hordnes - Bergensgynekolog med ­utferdstrang

Forespørsel fra Gynekologens redaktør om å intervjue min mangeårige gode kollega Knut Hordnes kom på et dårlig tidspunkt: en særdeles kvalifisert gynkreftgynekolog (og de er nasjonal mangelvare!) skul…

juni 2023

Mannlig infertilitet – Utredning og behandling

Antallet par som søker fertilitetsutredning øker over hele verden og utgjør omkring 10-15 % av alle par som prøver å bli gravide. Det er oftest kvinnen som begynner å søke etter profesjonell hjelp. De…

Nyeste utgivelser

Gynekologen 2-2024

Gynekologen 1-2024

Gynekologen 4-2023

Gynekologen 3-2023

Gynekologen 2-2023

Gynekologen 1-2023

Gynekologen 4-2022

Gynekologen 3-2022

Gynekologen 2-2022