Årets første utgave er her!

Nyeste artikler

april 2024

Dunning-Kruger-effekten i selvforsøk

Jeg dro et år til London for å lære det ene, og kom tilbake med noe helt annet. Dere har sikkert vært borti noen som lider av Dunning-Kruger-effekten: jo mindre noen vet om et tema, desto større skrås…

desember 2023

SAINT-studien – Vil gjøre ­igangsatte fødsler tryggere

SAINT er den største behandlingsstudien som noensinne er utført på fødende kvinner i Norge. Forskningsgruppen håper å oppnå tryggere fødsler hos kvinner som får fødselen igangsatt, samt fremme et nasj…

desember 2023

Bergen Birth Study: Instrumentell vaginal forløsning i moderne obstetrikk – hva vet vi og hvor går veien videre?

I flere tiår har debatten om bruk av tang kontra vakuum blusset opp med ujevne mellomrom. Tangen var det første instrumentet som kunne redde mor og barn og har gått fra å være det mest brukte instrume…

desember 2023

Kristian Brandt – Fødselslegen som kysset og slo i hjel med samme sjel

Kristian Brandt var en av landets ledende gynekologer da han var tilsatt som professor i fødselshjelp ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet i 1906-1929. Han var født i 1859, død i 1932 og en dyktig kl…

november 2023

PRESHA – Preeklampsiprosjekt ledet av norsk LIS-lege får nasjonal oppmerksomhet i Tanzania

«PRESHA Project - PREventing Severe Hypertensive Adverse events in pregnancy and childbirth» er et prosjektet som har som formål å tidlig identifisere kvinner med risiko for å utvikle alvorlig svange…

november 2023

På innsiden av søsterskapet, Khost fødselssykehus. Et oppdrag for leger uten grenser

I flere land kan kun kvinner behandle kvinner, fikk jeg vite da jeg var medisinstudent. Denne innsikten la grunnlaget for valg av spesialisering. Det vil alltid være behov for obstetrikere og gynekolo…

juni 2023

Ekstern aortakompresjon ved blødning post partum

Da anestesilege Grethe Heitmann jobbet ved Sahlgrenska universitetssykehus erfarte hun at pasientene som ankom operasjonsavdelingen med postpartumblødning var mer sirkulatorisk stabile enn pasienter h…

juni 2023

Mannlig infertilitet – Utredning og behandling

Antallet par som søker fertilitetsutredning øker over hele verden og utgjør omkring 10-15 % av alle par som prøver å bli gravide. Det er oftest kvinnen som begynner å søke etter profesjonell hjelp. De…

juni 2023

Knut Hordnes - Bergensgynekolog med ­utferdstrang

Forespørsel fra Gynekologens redaktør om å intervjue min mangeårige gode kollega Knut Hordnes kom på et dårlig tidspunkt: en særdeles kvalifisert gynkreftgynekolog (og de er nasjonal mangelvare!) skul…

mars 2023

Obstetrikk møter juss. En dom å ta lærdom av

I noen tilfeller havner klager fra pasienter i rettsapparatet, etter først å ha fått avslag i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og klageorganet for helsetjenesten (Pasientskadenemnda). Dommen er samt…

mars 2023

Mye nytt på PCOS-fronten!

Oversikt over nytt innenfor PCOS. Håndtering og behandling, graviditet og 40+.

Artikler fortsetter

mars 2023

Endringer i forekomst av fødsler og aborter i Oslo og Viken i årene 1980-2020

I Viken og i Norge som helhet har fødselsratene falt med over 20% siden 1990. I Oslo har fødselsraten falt med hele 26% siden 2009. Fallet i abortratene har vært mer uttalt enn i fødselsratene, særlig…

mars 2023

Vinneren av Utdanningsprisen 2022 – Sykehuset Telemark!

Sykehuset Telemark var den velfortjente vinneren av Utdanningsprisen 2022, som ble delt ut på NGFs årsmøte i oktober.

mars 2023

Kjell Skarsten 100 år. Norges eldste gynekolog.

28. februar 2023 ble Kjell W. Skarsten 100 år. Da jeg nå ble bedt av NGF om å skrive noe om ham, fant jeg ut at jeg hadde gjort et intervju med ham for Gynekologen i 2015. Jeg har nå redigert og forko…

desember 2022

Noreg må endre abortlova for å vera i tråd med nye guidelines frå WHO

I mars 2022 kom WHO med nye guidelines for abort. Dei spenner frå tilrådingar knytt til klinisk praksis, organisering av helsetenesta og juridisk rammeverk for å gi god, trygg og pasientretta behandli…

desember 2022

Fertilitetsbehandling, evolusjon og tilfeldigheter

Hans Ivar Hanevik er overlege på fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark og forsker på infertilitet ved senter for fruktbarhet og helse på Folkehelseinstituttet. Dessuten er han medlem av Biotekn…

desember 2022

Assistert befruktning - En introduksjon til dagens behandlingsmetoder

Assistert befruktning omfatter behandlingsmetoder der eggene hentes ut og befruktes utenfor kroppen ved prøverørsbefruktning (IVF), eller der kvinnen tilføres sæd ved inseminasjon (IUI).

Nyeste utgivelser

Gynekologen 1-2024

Gynekologen 2-2023

Gynekologen 1-2023

Gynekologen 4-2022

Gynekologen 3-2022

Gynekologen 2-2022

Gynekologen 1-2022

Gynekologen 4-2021

Gynekologen 3-2021

Gynekologen 2-2021