Om taking og tolkning av hormonprøver

Publisert 25. juni 2016

Mette Moen

Det kommer stadig spørsmål til nettstedet "HORMONER OG ENDOMETRIOSE" om tolkning av hormonsvar, så jeg tror at det kan være på sin plass med en liten gjennomgang.

Tolkningen kan by på utfordringer fordi man ofte stirrer seg blind på en tabell over normalverdier. Jeg laget engang en oversikt over normalområder til lommebruk som jeg tenkte å mangfoldiggjøre for å dele ut, men jeg har erfart at det kan være forvirrende med normalområder. Hormoner må ses i sammenheng med syklus og klinikk. Det fremgår tydelig av Figur 1. Det er viktig å vite når i syklus prøvene er tatt, ikke minst i relasjon til den etterfølgende menstruasjon. Man kan diskutere om det i det hele tatt har noen hensikt å måle hormoner hos en kvinne som har normal syklus?

Figur 1. Normale verdier i løpet av syklus

Indikasjoner for hormonprøver er hovedsakelig:

 • Amenore (primær eller sekundær)
 • Mistanke om PCOS eller hyperandrogenisme 
 • Infertilitet (basisprøver tas på dag 2-3 i syklus)

Basisutredning: FSH, LH, østradiol, prolaktin og TSH 

Ved tegn på androgenisering eller mistanke om PCOS måles dessuten:

 • Testosteron og SHBG, evt. med utregning av fritt testosteron index
 • Evt. androstendion, men det er et svakt androgen med liten klinisk betydning 
 • Evt. DHEAS (for å utelukke binyretumor)
 • Evt.17-OH-progesteron (for å utelukke ‘late-onset’ adrenogenitalt syndrom)

Tolkning

FSH og LH har samme produksjonssted og følger stort sett samme mønster. FSH er viktigst, men LH gir tilleggsinformasjon om situasjonen. (Huskeregel: FSH og LH <10 er normalt/lavt, FSH og LH >20 er høyt*)

 • Ved svikt i hypofyse med sekundær ovariesvikt (for eksempel trening, anoreksi, p-pille)
  • FSH normal eller lav i normalområdet  
  • LH lav, ofte under nedre normalområde LH<FSH (og østradiol er lav)
 • Ved primær svikt i ovariet (for eksempel Turner syndrom, ooforektomi eller menopause)
  • FSH høy
  • LH høy, men FSH>LH (og østradiol er lav)
 • OBS ved ovulasjon*
  • FSH Høy
  • LH Høy, og LH>FSH (og østradiol er høy)

Så enkelt er det faktisk. Kan man det basale mønster gjennom syklus og de viktigste variasjoner ved amenore, så kommer man langt innen gynekologisk endokrinologi.

Hva med de andre hormoner?

 • Østradiol:
  • Gjennom syklus er det store svingninger (0,1-1,0 nmol/L eller 100-1000 pmol/L)
  • Verdien må vurderes i forhold til klinikk
 • Prolaktin:
  • Høy: stress, visse legemidler, hypotyreose, prolaktinom og evt. andre hypofysetumores
  • Lav: uten betydning
 • Progesteron:
  • Måles alt for ofte og/eller på feil tidspunkt!
  • Må tas på rett dag i syklus (20-25), og med en syklus er det kanskje unødvendig med prøven?
  • Verdi over ca 5 nmol/L tyder på ovulasjon
  • Progesteron kan bekrefte ovulasjon (for eksempel etter ovulasjonsstimulasjon)
  • Bør ikke tas ved amenore (hvor nylig ovulasjon er lite sannsynlig!)
 • AMH (Anti Müller Hormon):
  • Avspeiler egg-reserven (predikerer for de neste par årene)
  • Brukes i forbindelse med infertilitet for å vurdere sjansen for graviditet
  • Det diskuteres om AMH skal inngå i PCOS utredning (hvor AMH er forhøyet)
  • Liten relevans i andre kliniske situasjoner som vurdering av hypofysesvikt, behov for prevensjon, blødningsforstyrrelser etc.
 • Høy testosteron (mer enn fordobling) og/eller rask virilisering
  • Henvis til endokrinolog
 • Andre hormoner (som f.eks. ACTH, cortisol, veksthormon):
  • Overlat tolkningen til endokrinologene