Screening mot livmorhalskreft er nå blitt mer persontilpasset Innføring av utvidet HPV-genotyping i Livmorhalsprogrammet

Publisert 7. juni 2024

Forfattere

  • Ingrid Baasland. Avtalespesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og postdok/forsker Livmorhalsprogrammet og NTNU

  • Birgit Engesæter. Spesialrådgiver Livmorhalsprogrammet

  • Ameli Tropé. Leder Livmorhalsprogrammet

  • Katrine Agnes Lie. Patolog OUS

Ny screeningalgoritme innføres gradvis i de ulike helseregioner, med oppstart i Helse Sør-Øst våren 2024.

Fra 1. juli 2023 tilbys alle kvinner mellom 25 og 69 år screening mot livmorhalskreft med HPV (humant papillomavirus)-testing hvert 5. år. Det finnes over 200 ulike HPV-typer (genotyper), hvorav 14 er karakterisert som høyrisiko-typer, men disse 14 HPV typene har svært ulik risiko for kreftutvikling (1). En langvarig infeksjon med disse HPV-typene kan gi livmorhalskreft, dersom forstadiene ikke oppdages og behandles. HPV-infeksjoner er svært vanlige hos seksualt aktive og elimineres oftest av immunforsvaret etter 1-3 år (2). For å redusere unødvendige kontroller av HPV-positive kvinner med lav risiko for kreftutvikling, samt optimalisere oppfølging av kvinner med høyere risiko, har man besluttet ulike oppfølgingsstrategier hos HPV-positive kvinner. Man skiller mellom kvinner som får påvist en ”ikke hastende”, en ”middelsprioritert” eller en ”høyprioritert” HPV-type. Kvinnens alder og cytologifunn er også av betydning (3). 

HPV 16 er den genotypen vi oftest finner ved behandlingstrengende celleforandringer og livmorhalskreft (4), og som forårsaker de aller fleste tilfellene av intervallkreft (muntlig kommunikasjon Livmorhalsprogrammet). Kvinner som har utslag på denne genotypen prioriteres direkte til utredning hos gynekolog uavhengig av cytologifunn. HPV 16 betegnes derfor som «høyprioritert». I gruppen «middelsprioriterte» finner vi HPV-typer med noe lavere risiko for utvikling av behandlingstrengende celleforandringer og kreft. Dersom kvinnen tester positivt for en av disse, er det cytologifunn som avgjør videre oppfølging. Til slutt har vi gruppen «ikke-hastende» HPV-typer som mye sjeldnere gir kreftutvikling, spesielt hos kvinner under 30 år (3). Derfor utredes ikke disse HPV-typene med celleprøve, men kontrolleres kun med ny HPV-test om 3 år for den yngste aldersgruppen. Dersom kvinnen er under oppfølging etter tidligere unormale prøver, har symptomer eller funn, skal dette håndteres uavhengig av screeningprøveresultat.

Referanseliste 

1. IARC. Cervical Cancer Screening, IARC Handbooks of Cancer Prevention Volume 18 (https://publications.iarc.fr/602022.) 

2. Moscicki AB, Schiffman M, Kjaer S, Villa LL. Chapter 5: Updating the natural history of HPV and anogenital cancer. Vaccine. 2006;24(Suppl. 3):S42-S51. 

3. Wang J, Elfstrom KM, Lagheden C, Eklund C, Sundstrom K, Sparen P, et al. Impact of cervical screening by human papillomavirus genotype: Population-based estimations. PLoS Med. 2023;20(10):e1004304. 

4. Clifford G, Franceschi S, Diaz M, Munoz N, Villa LL. Chapter 3: HPV type-distribution in women with and without cervical neoplastic diseases. Vaccine. 2006;24 Suppl 3:S3/26-34.