Ultralydmonitorering av syklus under fertilitetsbehandling

Publisert 9. desember 2022

Terje Sørdal. Gynekolog og medisinsk direktør i Medicus.

Ultralydmonitorering er en viktig del av forarbeidet for en vellykket prøverørsbehandling, inseminasjonsbehandling, frysesyklus eller en eggdonasjon. Pasienter som er bosatt langt fra klinikken ønsker vanligvis å få gjort monitoreringene hos lokal gynekolog eller gynekologisk poliklinikk, noe som sparer dem for mye tid og penger til reise. Vi henviser derfor disse pasientene til leger eller poliklinikker. Da er det er viktig at den som monitorerer er kjent med tanken bak og viktigheten av en slik ultralydmonitorering. Den danner grunnlaget for IVF-legens vurdering av hva som skal skje deretter.

Det er hovedsakelig to ting som monitoreres: 

  1. Endometriet – tykkelse (dobbel) og struktur 
  2. Folliklene – antall og størrelse

Figur 1 - Korrekt måling av endometrietykkelse

Endometriet 

Rett etter en menstruasjon er endometriet på sitt tynneste, omkring 2 mm. Derfra vokser det fram mot eggløsning, som respons på den vedvarende og økende østradiolproduksjonen. Omkring eggløsning vil livmorslimhinnen ha en dobbel tykkelse omkring 10 mm. Tykkelsen måles fra ytterkant til ytterkant. Se figur 1.

Strukturen av endometriet endrer seg også, fra hypoekkogent tidlig i syklus til isoekkogent omkring eggløsning, og videre til hyperekkogent etter eggløsning. Se figur 2. 

Etter eggløsning krymper endometriet litt, og det endrer struktur som svar på progesteronpåvirkningen fra corpus luteum. Det er nå klart til å ta imot et befruktet egg. Dersom det ikke oppstår graviditet støtes endometriet ut i form av en menstruasjonsblødning.

Figur 2 - Ekkogenisiteten av endometriet endrer seg gjennom syklus

Follikler 

I en naturlig syklus vil folliklene være små i tidlig follikelfase, omkring 10 mm eller mindre. Som følge av påvirkning fra FSH vil folliklene rekrutteres og begynne å vokse i diameter. I en naturlig syklus vil det deretter utvikles en moden follikkel (dominant follikkel) som vil gå i eggløsning. Den vil da ha en diameter omkring 20 mm. 

I en stimulert syklus tilføres FSH utenfra, og seleksjonen av en dominant follikkel brytes. Flere av de folliklene som ellers ville gå i atresi (celledød) vil da vokse og utvikle seg til modne follikler. Når de tre største folliklene har nådd en diameter på minst 17 mm settes hCG som eggløsningssprøyte.

Monitorering av folliklene er viktig av minst to grunner: 

  1. For å finne rett tidspunkt å sette hCG-sprøyte (når de tre største folliklene er omkring 17 mm store) 
  2. For å vite omtrent hvor mange follikler som det kan forventes at man kan hente ut egg fra. Dette vil være det antall follikler som måler >12 mm den dagen det settes hCG-sprøyte.

Ultralydproben orienteres slik at det beste bildet av follikkelen vises på skjermen.

Det måles to diametere (vinkelrett påverandre). Målene kan oppgis hver for seg, f.eks. 15 x 17 mm, eller summeres og deles på 2, altså gjennomsnittet = 16 mm.

Dette gjentas på hver av folliklene fra 12 mm og oppover. Se figur 3.

Figur 3 - Måling av follikler

Antall follikler er viktig for å beslutte om det skal gjøres tiltak for å unngå OHSS (hyperstimuleringssyndrom). Eksempler på tiltak kan være å gi en GnRh-analog som eggløsningsprøyte i stedet for hCG-sprøyten for å unngå tidlig OHSS, eller å beslutte totalfrys av embryoer for å unngå sen OHSS som følge av en oppstått hCG-produserende graviditet.